Добавлено (Водний кодекс) admin в 26-03-2008
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України

від 21 вересня 2000 року N 1990-III, ОВУ, 2000 р., N 42, ст. 1772,
від 7 грудня 2000 року N 2120-III, ОВУ, 2000 р., N 52, ст. 2243,
від 20 грудня 2001 року N 2905-III, ОВУ, 2002 р., N 2, ст. 50,
ОВУ, 2002 р., N 5, додаткова інформація,
від 26 грудня 2002 року N 380-IV, ОВУ, 2003 р., N 2, ст. 43,
від 15 травня 2003 року N 762-IV, ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1021,
від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, ОВУ, 2003 р., N 49, ст. 2552,
від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, ОВУ, 2004 р., N 52, ст. 3431,
від 23 грудня 2004 року N 2288-IV, ОВУ, 2005 р., N 2, ст. 68,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV, ОВУ, 2005 р., N 13, ст. 662,
від 19 січня 2006 року N 3370-IV, ОВУ, 2006 р., N 7, ст. 341,
від 9 лютого 2006 року N 3421-IV, ОВУ, 2006 р., N 9, ст. 516,
від 30 листопада 2006 року N 398-V, ОВУ, 2006 р., N 50, ст. 3304,
від 27 квітня 2007 року N 997-V, ОВУ, 2007 р., N 43, ст. 1703,
від 28 грудня 2007 року N 107-VI, ОВУ, 2008 р., N 1, ст. 1

(У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний Комітет України по водному господарству", "Державний Комітет України по геології і використанню надр", "Міністерство статистики України", "Державний Комітет України по гідрометеорології", "Міністерство охорони здоров’я України", "Міністерство рибного господарства України", "Державний Комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінено відповідно словами "збір", "збори", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключено згідно із Законом України від 21 вересня 2000 року N 1990-III)

Усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту.
Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об’єктами.
В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.
Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.