Добавлено (Житловий кодекс) admin в 28-03-2008
ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президії Верховної Ради Української РСР

від 27 лютого 1985 року N 8474-Х, ВВР, 1985 р., N 11, ст. 205,
від 12 травня 1986 року N 2204-ХI, ВВР, 1986 р., N 21, ст. 414,
від 27 червня 1986 року N 2444-ХI, ВВР, 1986 р., N 27, ст. 539,
від 25 жовтня 1988 року N 6757-ХI, ВВР, 1988 р., N 45, ст. 1070,
від 28 січня 1991 року N 660-ХII, ВВР, 1991 р., N 9, ст. 89,

Законом України

від 18 грудня 1991 року N 1993-ХII, ВВР, 1992 р., N 12, ст. 169,
Декретом Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1992 року N 11-92, ВВР, 1993 р., N 7, ст. 55,

Законами України

від 6 травня 1993 року N 3187-ХII, ВВР, 1993 р., N 24, ст. 258,
від 16 грудня 1993 року N 3718-ХII, ВВР, 1994 р., N 3, ст. 15,
від 11 липня 1995 року N 287/95-ВР, ВВР, 1995 р., N 29, ст. 218,
від 2 березня 2000 року N 1525-III, ОВУ, 2000 р., N 13, ст. 503,
від 15 травня 2003 року N 762-IV, ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1021,
від 5 червня 2003 року N 898-IV, ОВУ, 2003 р., N 28, ст. 1362,
від 29 червня 2004 року N 1925-IV, ОВУ, 2004 р., N 29, ст. 1953,
від 20 січня 2005 року N 2377-IV, ОВУ, 2005 р., N 4, ст. 197,
від 31 травня 2005 року N 2598-IV, ОВУ, 2005 р., N 26, ст. 1482,
від 1 грудня 2005 року N 3167-IV, ОВУ, 2005 р., N 51, ст. 3176,
від 12 січня 2006 року N 3334-IV, ОВУ, 2006 р., N 5, ст. 208

Додатково див. Указ
Президії Верховної Ради Української РСР
від 21 грудня 1983 року N 6236-X

В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі.
Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу, Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва.
Високі темпи розвитку державного і громадського житлового фонду на основі державних планів, заходи, яких вживає держава по сприянню кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, створюють необхідні умови для забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на житло.
Важливим державним завданням є забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків. У вирішенні цього завдання активну участь беруть громадські організації і громадяни.
Конституція СРСР і Конституція Української РСР зобов’язують громадян дбайливо ставитися до наданого їм житла.
Радянське житлове законодавство покликане сприяти забезпеченню права громадян на житло, ефективному використанню та охороні житлового фонду.